01-10-2019

Dansk Infektionspædiatrisk Selskab inviterer til åbent møde på Odense Universitetshospital.

 

"Resistente bakterier: VRE og CPO" (bogstavsbakterier)
- hvad er det for noget og hvad betyder det for vores patienter?
v/Ulrik Justesen, Overlæge, Klinisk Mikrobiologisk afd, OUH.

"Meropenem som 1. valg til neutropene børn
– er det en god idé?"
v/ Mette Mønster, Stud. Med. Århus Universitet.

Case: "CPO hos leukæmibarn"
v/ Dorthe Grosen, spec. læge i pædiatri, OUH

Tirsdag d. 1. oktober kl. 16.30 -18.30
Børneafd. H's konference lokale, 1. sal, OUH , Kløvervænget 23C, indgang 60, 5000 Odense C

(Mødet efterfølges af bestyrelsesmøde i DIPS)
Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

24-09-2019

Det nye SundhedsTV

01-10-2019

Resistente bakterier

04-10-2019

I-kursus astma og allergologi