27-05-2020

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) inviterer til webinar om projektet Nyt Dansk Diabetes Register (NDDR) onsdag den 27.05.20 kl. 15.00-17.00.

Formålet med projektet er etablering af et Nyt Dansk Diabetes Register, som rummer både børn og voksne, type 1 og type 2 diabetes, med evidensbaserede indikatorer, som findes relevante for både klinikere og ledere på hospitaler, almen praksis og i Steno Diabetes Centrene og understøtter kvalitetsudvikling.

Projektet er forankret i det Nationale Diabetes Netværk. Det organiseres med en styregruppe, en projektgruppe samt ad hoc arbejdsgrupper og etablering af en interessentkreds.

Program: Se vedhæftet bilag. Invitation

Deltagere og målgruppe: Mødet er tiltænkt interessenter, der er involveret i diabetesbehandling.

Tid: Onsdag den 27. maj 2020, 15.00-17.00

Webinar: link til webinar eftersendes efter tilmelding

Tilmelding: Senest onsdag den 25. maj 2020 via https://www.tilmeld.dk/webinarnddr/

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

27-05-2020

Webinar Nyt Diabetesregistre

03-06-2020

Pediatric Gastroenterology