• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

På DPS' generalforsamling på Børnedage 2018 blev bestyrelsen valgt.
På generalforsamlingen blev det besluttet at ændre vedtægterne, så bestyrelsen fra næste år bliver udvidet til 8 medlemmer, hvoraf en person skal vælges som almindeligt medlem, mens en person udpeges af Uddannelsesudvalget. Der. vil fortsat være et  bestyrelsesmedlem udpeget af YP.
Bestyrelsen har valgt i år at indsupplere med to nye associerede medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens konstitution:
Malene Boas, formand (Herlev hospital)
Christina Bjørn, fagudvalgssekretær (Esbjerg hospital)
Peter Toftedal Hansen, kasserer (OUH)
Pernille Mathiesen, faglig sekretær (Slagelse hospital)
Klaus Birkelund Johansen, næstformand (AUH)
Grith Lærkholm Hansen, (Formand YP), videnskabelig sekr., kurser m.m. (Hvidovre hospital) 

Associerede medlemmer af bestyrelsen:

Signe Bødker Thim. Repr. fra Uddannelseudvalget. (Viborg hospital)

Louise Lundby Christensen Repr. fra Uddannelsesudvalget (Nordsjællands hospital, Hillerød)