• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

DPS’ bestyrelse har efter anbefaling fra Socialpædiatrisk Udvalg besluttet at støtte et statement publiceret af Choudhary et al. i Pediatric Radiology 2018 (1). Dette statement er indtil videre støttet af 15 forskellige videnskabelige selskaber i USA og Europa.

Læs mere her.