• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Frimærkeprisen hædrer sundhedssektorens fyrtårne. Nu skal de næste fem prismodtagere udpeges. Kandidater efterlyses: Frist for indstilling er fredag 14. december 2018.

Læs mere om prisen og hvordan indstillingen foregår her.