• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 


Børn og gravide uden opholdstilladelse får ofte ikke tilbud om samme sundhedsydelser som andre - og som de er berettiget til. DPS har sammen med 4 andre sundhedsfaglige selskaber skrevet til Folketingets sundhedsudvalg om flygtningebørns og gravides ret til sundhedsydelser. Henvendelsen har fået god omtale i Dagens medicin og opmærksomhed i Folketinget.

Læs artiklen her: https://dagensmedicin.dk/laegefaglige-selskaber-i-brev-til-politikerne-danmark-svigter-syge-boern-uden-opholdstilladelse/