• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • BørneUngeKlinikken, Neonatalklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion Børn og Unge glæder sig til at se jer til Børnedage d.17.-19.5.2020 på Comwell Roskilde.

  Program samt tilmeldingsinfo findes her:
  https://www.tilmeld.dk/boernedage2020/boernedage-2020.html

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Læs denne udtalelse til lægmand fra Gastroenterologisk Udvalg og Neonatologisk Udvalg i DPS om klip i tungebåndet.