• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 


En ny undersøgelse af forskere fra Københavns Universitet har dokumenteret effekten af HPV-vaccinen. Forskerne fandt et fald på 40 procent i risikoen for svære celleforandringer hos den første vaccinerede årgang af piger sammenlignet med uvaccineret årgang.

 

Reference:
Impact of HPV-vaccination on outcome of cervical cytology screening in Denmark - a register based cohort study. Thamsborg LH, Napolitano G, Larsen LG, Lynge E. Int J Cancer. 2018 Apr 29. doi: 10.1002/ijc.31568. [Epub ahead of print]

Se mere om artiklen på følgende link: https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/06/foerste-aargang-med-hpv-vaccinen-undersoegt-vaccinen-virker/

Se mere information om HPV-vaccinen på www.stophpv.dk, hvor Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse har samlet information til forældre og unge.