• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget foreslår, at den nuværende ordning for pædiatrisk fagområdeuddannelse suppleres med en mulighed for en kortere fagområdeuddannelse, formentlig på 1-1,5 år. 

Læs mere i høringsbrevet her.


Bestyrelsen modtager meget gerne kommentarer fra DPS' medlemmer inden d. 5. juni 2018 på