• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Sundhedsstyrelsen har i løbet af 2018 udarbejdet en såkaldt medicinsk
teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination til drenge. En MTV er en
grundig, metodisk gennemgang af både sundhedsfaglige, økonomiske og
etiske konsekvenser ved at indføre en ny behandlingsform eller, som i
dette tilfælde, en ny vaccine i det danske vaccinationsprogram.
Resultatet af gennemgangen er samlet i en rapport, som vi nu sender i
høring.
Læs mere på https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/faglig-gennemgang-af-hpv-vaccination-til-drenge