• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • BørneUngeKlinikken, Neonatalklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion Børn og Unge glæder sig til at se jer til Børnedage d.17.-19.5.2020 på Comwell Roskilde.

  Program samt tilmeldingsinfo findes her:
  https://www.tilmeld.dk/boernedage2020/boernedage-2020.html

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Projektet publiceres den 2.9.19 i British Medical Journal Pediatrics, og et abstract kan læse på nettet

 http://bmjpaedsopen.bmj.com/cgi/content/abstract/10.1136/bmjpo-2019-000533
[1]
… og fra dette site kan artiklen også tilgås.

Overlæge Ole D. Wolthers vil gerne takke for deltagelsen.