Arvelige hjertesygdomme hos børn - Retningslinjer for håndtering af børn med arvelige hjertesygdomme (1. marts 2016)

Socialpædiatriske diagnoser og procedurekoder (december 2015) 

Kræft hos børn - rapport om pakkeforløb
(2. september 2008) 

Pakkerapport børnekræft, følgebrev (16. september 2008)

Rutineundersøgelse af tilsyneladende raske nyfødte (DPS, DSOG og Jordemoderforeningens rapport 8.1.2007 med anbefaling til Sundhedsstyrelsen om guidelines for rutineundersøgelse af raske nyfødte børn.

Den gode pædiatriske afdeling (Oplæg af overlæge Arne Høst, Odense Universitetshospital. Juni 2008)

Almen pædiatri - afgrænsning og beskrivelse (Udvalgsrapport fra Udvalget for Almen Pædiatri, juni 2005)

Arbejdsbetingede fosterskader (Dialogreferat af møde med Arbejdsskadestyrelsen 28. februar 2001. DPS 26. november 2001)

Den pædiatriske indsats for børn udsat for seksuelle overgreb eller mistænkt herfor (DPS juni 2001)

Sjældne sygdomme ved de pædiatriske afdelinger i Danmark (27. marts 2001)