Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Karin Bækgaard Nissen (2013)

  afdelingslæge, Aarhus hospital

Thomas Frandsen (2013)

  overlæge, Rigshospitalet

Formand

Christine Dahl (2015)

  overlæge, Aarhus hospital

Merete Debois Kølbæk (2016)

  reservelæge, Aalborg Universitetshospital

Maria Rasmussen Rinnov (2017)

  reservelæge

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

09-11-18

Årsmøde i DSAF

09-11-18

Infectious Diseases Symposium

09-11-18

Børneinkontinens

16-11-18

Insomni

24-05-19

Hypertension