Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mads Damkjær (2019) 

   

Anne Maria Herskind (2019)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Formand
Jesper Steensberg (2019)

   overlæge, Rigshospitalet

Lia Mendes Pedersen (2014)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  afdelingslæge, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    
Line Holst    

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-04-2020

Vaccinekonference

23-04-2020

Pediatric Palliative Care

24-04-2020

Neuropæd. uddannelsesdag

05-05-2020

Procedurerelateret smerte

14-05-2020

Arbejde under Medicinrådet