Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand/pressekontakt

Mia Færch (2019)

.  

 afdelingslæge, AUH

Yazan Rawashdeh (2018)

  overlæge (urologi), Aarhus hospital

Line Thousig Sehested (2015)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Søren Hagstrøm (2019)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital

Per Wittenhagen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Linda Kuhne-Qvist (2018)

   afdelingslæge, Esbjerg sygehus
Associerede medlemmer:    
Ida Marie Schmidt   overlæge, Rigshospitalet
Dina Cortes   overlæge, Hvidovre
Malgorzata Pulczynska Wason   overlæge, NOH Hillerød
Louise Winding   overlæge, Kolding
Hanne Nørgaard   overlæge, Rigshospitalet
Claudia Mau Kai   afdelingslæge, Hvidovre
Marie Louise Elkjær Andersen   afdelingslæge, Viborg
Charlotte Kjær Bjerre   afdelingslæge, NOH Hillerød 
Kostas Kamperis   overlæge, AUH
Kommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-04-2020

Vaccinekonference

23-04-2020

Pediatric Palliative Care

24-04-2020

Neuropæd. uddannelsesdag

05-05-2020

Procedurerelateret smerte

14-05-2020

Arbejde under Medicinrådet