Arbejdsgruppe   Udpeget medlem Udpeget af  Dato
Fagudvalget for hæmofili SST Marianne Hutchings Hoffmann Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget for vaccine SST Niels Erik Veirum/Niels Fisker Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget for spinal muskelatrofi Medicinrådet Lone Laulund Neurologiudvalg maj-17
Fagudvalget vedr. svær astma Medicinrådet Bo Chawes Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget vedr. akut leukæmi Medicinrådet Bigitte Klug Albertsen/Bodil Als-Nielsen Hæmonk-udvalg mar-17
Fagudvalget for adipositas SST Tenna Ruest Haarmak Nielsen Bestyrelsen (godkendelse) aug-17
Revision af SST anbefalinger for svangreomsorg gr.1 SST Ann Lawaetz Skovgaard Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Revision af SST anbefalinger for svangreomsorg gr. 2 SST Lars Bender Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft LVS Marianne Olsen Hæmonk. udvalg apr-17
Datbase for hjertestop på hospital DANAREST Mads Damkjær Kardiologiudvalg mar-17
Referencegruppe vedr. forløbsprogrammet for børn og unge med psykiske lidelser SST Karin Lassen SocPædudvalg mar-17
Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler   Peter Padkjær Petersen Neonatologiudvalg mar-17
Arbejdsgruppe til vejledning af undersøgelse af familiær hyperkolesterolæmi SST Thomas Krusenstjerne-Hafstrøm Kardiologiudvalg mar-17
Arbejdsgruppe for forløbsprogram for børn og unge med ADHD SST Karen Tilma Neurologiudvalg feb-17
Godkendelsespanalet vedr. tilskud til ernæringspræparater Lægemiddelstyrelsen Bente Utoft Andreasen Gastroudvalg feb-17
Følgegruppe om fremme af børn og unges sunde mad- og måltidsvaner Vidensråd for Forebyggelse Jens-Christian Holm Adipositasudvalg feb-17
Arbejdsgruppe om DASEM's målbeskrivelse  SST   Uddannelsesudvalg jan-17
Arbejdsgruppe brug af Melatonin som sovemedicin til børn  SST Pernille Raasthøj Mathiesen/Maria Bergkvist Neurologiudvalg nov-16
Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering omhandlende respiratorbehandling i eget hjem Danske Regioner Lisbeth Hoffmann Neurologiudvalg nov-16
Revision af nationale referenceprogram for TB Arbejdsgruppe flere specialeselskaber Alexandra Kruse Infektionsudvalg sep-16
Sagkyndig Patienterstatningen Styrelsen for Patientsikkerhed Peter Uldall/John Østergaard/Thorkild Jakobsen Bestyrelsen (godkendelse) aug-16
Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering omhandlende respiratorbehandling i eget hjem LVS/RADS Jesper Johannesen Neonatologiudvalg jul-16
Arbejdsgruppe til specialeplansproces på området funktionelle lidelser SST Gitte Hestehaven Socialpædiatrisk udvalg jul-19
Arbejdsgruppe for generisk forløbsprogram for sjældne sygdomme  SST Hanne Hove Neurologiudvalg

april
20

Fagudvalget vedr. immunglobulinsubstitution  Medicinrådet

Mette Holm
Birgitte Smith

Infektionsudvalg

febr.-
20 

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Christina Høi-Hansen (formand) DPS (godkendelse)

marts-
20

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Søren Rittig DPS (godkendelse) ??

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Anja Pinborg DPS (godkendelse) maj - 
20
Børnecancerfonden Børnecancerfonden Karen Vittig Andersen DPS (godkendelse) ??

         

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

27-05-2020

Webinar Nyt Diabetesregistre

03-06-2020

Pediatric Gastroenterology