Hvem der kan få dækket udgifter til udvalgsmøderejser

Udvalgsmedlemmer, som er udpeget af DPS ved generalforsamlingen. Udvalgsmøderne bør såvidt muligt placeres i tilslutning til DPS ordinære møder. 

Hvor mange gange per år

Normen er ca. 4 årlige udvalgsmøder. Ad hoc opgaver, som er stillet af DPS, kan nødvendiggøre hyppigere møder.

Hvilke transportmidler

På hjemstedet dækkes normalt kørsel i egen bil eller bus/lufthavnsbus til station / lufthavn.
På destinationen dækkes normalt bus / S-tog evt. taxa.
Normalt dækkes udgifter til IC-tog / lyntog. Strækninger udover 3 timers togrejse kan evt erstattes af flyrejse.
Evt. kørsel i egen bil dækkes efter statens "lave" takst op til et beløb svarende til en togbillet.

Mødested

DPS går ud fra, at møder afholdes i lokaler på et sygehus eller lignende, som stiller mødelokalet til rådighed vederlagsfrit.

Eventuel fortæring/overnatning

Udgifter til lettere traktement som f.eks. indkøbt vand, pålæg, brød, kage mv. kan dækkes i rimeligt omfang.
Overnatningsudgifter dækkes normalt ikke. Hvis et udvalg har behov for at arrangere internatophold må udvalget sikre sig bestyrelsens godkendelse på forhånd.

Mia Bjerager
3. april  2013

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

17-03-2020

I-kursus infektionspædiatri

24-03-2020

Neonatal guideline

24-03-2020

3. Tuberkulosemøde

24-03-2020

Neonatal ultrasound course

23-04-2020

Pediatric Palliative Care