I alfabetisk rækkefølge findes her en oversigt over forældede retningslinjer, der er ældre end 4 år.

ALAT-stigning hos børn. Nov. 2010

Allergi udredningsvejledning, 10.03.2002

Allergispørgeskema, nov. 2003

Anæmi og jernmangel. Maj 2014

Artrit, septisk/purulent. April 2011

AAP-blodtrykspercentiler-tabel-2004

AAP-højdekurver-piger-0-36mdr-2004 

AAP-højdekurver-piger-2-20-år-2004

AAP-højdekurver-drenge-0-36mdr-2004

AAP-højdekurver-drenge-2-20-år-2004

Asfyksi neonatal, Køling af nyfødte med hypoxisk iskæmisk encephalopati, februar 2010 

Asfyksi neonatal, Køling før og under transport af nyfødte med hypoxisk iskæmisk encephalopati, februar 2010

Astma hos børn. 2014

Blodtransfusion til nyfødte, 2007

Blodtryk normal materiale for piger og drenge. 5.1.2011

Blodtrykskurver sammen med AAP BT/Vækstkurver, vejledning i anvendelse af. 12.05.2011

Børnemodtagelse, anbefalinger for udstyr og medicin. 2014

Cholelithiasis hos børn. Oktober 2013

Coeliaki, forløbsbeskrivelse. Maj 2013

Coeliaki, ansøgning til kommunen. Maj 2013

Ernæring af præmature nyfødte, enteral. Januar 2014

Ernæring af mature og præmature nyfødte, parenteral. Januar 2014

Gastro-oesophageal refluks, forløbsbeskrivelse. 09.03.2012

Hyperbilirubinæmi, Guidelines. 25.01.2012

Hyperbillirubinæmi, behandlingsskema. 25.01.2012

Hæmaturi hos børn, klaringsrapport. 22.09.2008

Influenza-A (H1N1)v-vejledning. 10.10.2009

Knoglemarvssvigt, nyfødte. September 2014

Kryptokisme (Nordisk klaringsrapport). Marts 2013

Laktoseintolerance udredning. Oktober 2011

Leversvigt, akut - forløbsbeskrivelse hos børn. Marts 2011

Neonatal hypoglykæmi, flow-chart obstetrisk, flowchart neonatal. Januar 2014

Paracetamolforgiftning. Maj 2013

Pneumokokvaccination af risikobørn, 08.06.2004

ROTA-virus vaccination, anbefaling af. 21.06.2010

Sfærocytose. Januar 2013

Sjældne sygdommes kontrol og behandling. Marts 2014

Thalassæmi. Januar 2013

Trombocytopeni, primær ITP. November 2013

Trombocytopeni, persisterende og kronisk ITP. Januar 2014