23-05-2023

Nationalt center for overvægt afholder 5 fyraftensmøder i hele landet i 2023 i perioden maj-november. 

Der er pt. åben for tilmelding i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

· Region Midtjylland
23. maj, kl. 16.30-19.30
Åben for tilmelding (ledige pladser: 28 ud af 150)

· Region Nordjylland
7. juni, kl. 16.30-19.30
Åben for tilmelding (ledige pladser: 44 ud af 120)

· Region Sjælland
19. september, kl. 16.30-19.30
Ikke åben for tilmelding endnu

· Region Syddanmark
20. september, kl. 16.30-19.30
Ikke åben for tilmelding endnu

· Region Hovedstaden
29. november, kl. 16.30-19.30
Ikke åben for tilmelding endnu

Læs mere om arrangementerne, programmet og tilmelding her eller i vedhæftede overordnede program. Da vi oplever stor interesse for fyraftensmøderne, anbefaler vi, at I følger med på LinkedIn og vores hjemmeside, hvor vi løbende annoncerer, når det er muligt at tilmelde sig de resterende fyraftensmøder.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

25-01-2024

Pankreasmøde

23-05-2023

Rundt om overvægt

11-06-2023

Nationalt konsensusmøde

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

Infectious Diseases Symposium