• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 

På DPS' generalforsamling 2022 blev bestyrelsen valgt.

Bestyrelsens konstitution:

Anne Louise Bischoff, formand (Nordsjællands hospital)
Sven Pörksen, næstformand (Rigshospitalet)
Christina Bjørn, fagudvalgssekretær (Esbjerg hospital)
Peter Toftedal Hansen, kasserer (Odense)
Tilde Rasmussen, (Formand YP), videnskabelig sekr., kurser m.m. 
Signe Bødker Thim. Repr. fra Uddannelseudvalget. (AUH) 
Thomas Houmann Petersen, menigt medlem (Kolding)
Klaus Birkelund Johansen, menigt medlem (Aarhus)