• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Ny retningslinje i høring til d. 25.06.2023: Neonatal trombocytopeni 

Ny reteningslinje i høring til d. 15.04.2023: PEP til børn født af kvinder, der lever med HIV 

Ny retningslinje i høring til d. 12.03.2023: Neonatal Herpes Simplex Virus infektion, Appendix 1 

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2023: Autoimmun leversygdom hos børn og unge

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2023: Hepatitis B hos børn og unge

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2023: Hepatitis C hos børn og unge 

 

Ny retningslinje i høring til d. 31.12.2022: Det haltende barn og barnet der ikke vil støtte på sine ben + flowchart 

Ny retningslinje i høring til d. 1.12.2021: Behandling af hovedpine hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring til d. 15.8.2021:  Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling.

Ny retningslinje i høring til d. 15.7.2021:  Synkope hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring til d. 15.5.2021: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!