• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Ny retningslinje i høring til d. 30.12.2023: Anbringelse af nyfødte fra fødslen

Ny retningslinje i høring til d. 30.12.2023: Parapneumonisk effusion og empyem hos børn 

Ny retningslinje i høring til d. 5.11.2023: kardiel mislyd 

Ny retningslinje i høring til d. 31.10.2023: Sepsis hos børn og unge mellem 4 uger og 18 år

Ny retningslinje i høring til d. 31.10.2023: Behandling af type 2 diabetees hos børn og unge.

Ny retningslinje i høring til d. 1.10.2023: Udredning og behandling af eosinofil esophagitis hos børn og unge 

Ny retningslinje i høring til d. 31.07.2023: Forebyggelse af infketioner hos børn med asplenig (splenektomi) 

Ny retningslinje i høring til d. 31.07.2023: Ambulant udredning og kontrol af forsinket psykomotorisk udvikling/mental retardering hos børn og unge (MR instruks) 
Bilag: Blodprøver og urinprøver
Bilag: Genetiske analyser
Bilag: Metaboliske analyser
Bilag: Udredningsdiagram - mental retardering

Ny retningslinje i høring til d. 25.06.2023: Neonatal trombocytopeni 

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2023: Autoimmun leversygdom hos børn og unge

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2023: Hepatitis B hos børn og unge

Ny retningslinje i høring til d. 31.01.2023: Hepatitis C hos børn og unge 

Ny retningslinje i høring til d. 15.8.2021:  Endrokrinologisk undersøge af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling

Ny retningslinje i høring til d. 15.5.2021: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!