• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs Morten Grønbæk fra Vidensråd for Forebyggelse artikel: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/institut-for-folkesundhed-aldersgraensen-skal-op-hvis-de-unge-skal-drikke-mindre