• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

I Danmark udvikler ca. 11 % mødre og ca. 7-8 % fædre en fødselsdepression. 

Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet forskellige materialer til borgere og fagfolk for at øge viden om fødselsdepression og bidrage til at nedbryde fordomme og skabe større åbenhed i samfundet.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.