• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Langt de fleste børn og unge med medfødt hjertesygdom udvikler ikke psykiske vanskeligheder. De fleste vokser op og fungerer lige så godt socialt og psykisk som deres hjerteraske jævnaldrende. Der er dog en voksende viden om, at psykiske vanskeligheder optræder en smule hyppigere hos de børn og unge, der er født med en hjertesygdom. Her kan du få viden og råd om psykiske vanskeligheder, som børn og unge med medfødt hjertesygdom kan opleve.​

Læs mere på hjemmesiden her