• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Det overordnede tema er børn og unges trivsel og vi har adresseret dette på forskellig vis – i et hjerne-udviklingsperspektiv, i relation til søvn og en afsluttende paneldebat, hvor repræsentanter for vore samarbejdspartnere stiller skarpt på ønsker og forventninger til pædiatrien.

I finder program samt tilmeldingsinformationer på siden her.