• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

På DPS' generalforsamling d. 13. juni 2022 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

 

Baltic-Nordic Initiative CHILDREN‘S DOCTORS AGAINST THE WAR: CALL FOR ACTION. 

Legatets formål er at yde økonomisk bistand til forskningsopgaver og videnskabelige initiativer inden for astma og allergiske sygdomme.

Al viden peger på, at en ensartet aldersgrænse på 18 år er det mest effektive redskab til at skabe en kulturændring.

Ny retningslinje i høring: Opdateret vejledning til udarbejdelse og opdatering af landsdækkende DPS retningslinje. Styregruppen for kliniske retningslinjer har udgivet en opdateret version, som er i høring til d. 30.7.22. Se retningslinjen: Opdateret vejledning til udarbejdelse og opdatering af landsdækkende DPS retningslinje samt appendix med flowchart.

For fjerde år i træk kåres "årets bedste nye DPS retningslinje" og du kan være med til at stemme blandt 3 udvalgte.

Danske Børnelæger vil have svær overvægt anerkendt som en kronisk alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom.

Dansk Råd for Genoplivning genoptager nu EPALS kurserne, som blev udskudt grundet Covid.

Danske Børnelæger opfordrer statsminister Mette Frederiksen og regeringen til at tage de danske børn hjem fra Syrien med deres forældre.

August 2020 udkom national klinisk retningslinje vedr. undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammende spædbørn.