• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Dansk Pædiatrisk Selskab opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile for at beskytte børn i Mellemøsten.

Infektionspædiatrisk og neonatologiudvalgene under Dansk Pædiatrisk Selskab har sendt et holdningspapir til Sundhedsstyrelsen vedr. RSV forebyggelse.

Hjernetegn.dk Nyt online værktøj til vurdering af børn og unge med symptomer på en hjernetumor. 

På DPS' generalforsamling d. 12. juni 2023 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig.

 

Sundhedsstyrelsen har opdateret notatet vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. 

Du kan altid finde de retningslinjer der er i høring på vores hjemmeside.