• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs hvad Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg mener om farmakologisk behandling af adipositas (svær overvægt) hos unge.

Så er der åbnet for tilmeldingerne til Børnedagene 2023, som i år er arrangeret af Børne og Unge afdelingerne i Randers og Viborg 

"Mind the Heart" er et forskningsprojekt med fokus på at hjælpe børn og unge med medfødt hjertesygdom til et liv i psykisk trivsel.

På DPS' generalforsamling d. 13. juni 2022 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

 

Sundhedsstyrelsen har opdateret notatet vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. 

Du kan altid finde de retningslinjer der er i høring på vores hjemmeside.