Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

  

overlæge, Herlev hospital

Tina Lund Leunbach (2019)

    afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital

Anders Schou (2015)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Britta Kremke (2015)

  overlæge, Randers sygehus

Formand
Rikke Beck Jensen (2019)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-04-2020

Vaccinekonference

23-04-2020

Pediatric Palliative Care

24-04-2020

Neuropæd. uddannelsesdag

05-05-2020

Procedurerelateret smerte

14-05-2020

Arbejde under Medicinrådet