Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand 

Signe Bødker Thim (2017)

  1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital

Lise Johansen (2014)

  reservelæge, Kolding sygehus

Sonja Izquierdo Meyer (2019)

    reservelæge, AUH

Marie Lawaetz (2015)

  reservelæge, Herlev hospital

Anne Kirkeby (2017)

  afdelingslæge, AUH

Mikel Alberdi-Saugstrup (2017)

  reservelæge, Hvidovre hospital

Anne-Louise Bischoff (2018) 

  afdelingslæge, RH

Raheel Raja (2018) 

  Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
Thomas Balslev   overlæge, Viborg sygehus
Kirsten Holm   overlæge, NOH Hillerød
Thomas Hertel   overlæge, Odense Universitetshospital
Anja Klamer    overlæge, Kolding sygehus
Louise Lundby Christensen   afdelingslægeKommissorium    

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-04-2020

Vaccinekonference

23-04-2020

Pediatric Palliative Care

24-04-2020

Neuropæd. uddannelsesdag

05-05-2020

Procedurerelateret smerte

14-05-2020

Arbejde under Medicinrådet