Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Line Brunemark Berg (2018)

  afdelingslæge, Kolding 

Pressekontakt

Lone Christiansen (2014)

  overlæge, Herlev hospital

Sekretær

Charlotte Nørkjær Eggertsen (2017)

  afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital 

Pressekontakt

Gitte Hestehaven (2019)

  afdelingslæge, Skejby

Jens Jakob Petersen (2018) 

  Esbjerg
Associerede medlemmer:    
Lone Marie Larsen   afdelingslæge, Odende Universitetshospital
Eunice McWere   afdelingslæge, Herlev hospital
Bodil Moltesen    tidl. overlæge 
Karin Lassen   overlæge, Odense Universitetshospital Kommissorium (ej tilsendt) 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

27-05-2020

Webinar Nyt Diabetesregistre

03-06-2020

Pediatric Gastroenterology