Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand:

Mikkel Malham Knudsen  (2019)

  læge, Ph.d. studerende, Hvidovre hospital

Kasper Dalby (2015)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Gitte Leth Møller  (2015)

overlæge, Hvidovre hospital

Kirsten Risby (2018)

  Overlæge, Kolding sygehus
Associerede medlemmer:    
Jens Jakob Herrche Petersen    1.reservelæge, Esbjerg sygehus
Bente Andreassen   overlæge, Rigshospitalet
Ida Kangas børnelæge

 


Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-04-2020

Vaccinekonference

23-04-2020

Pediatric Palliative Care

24-04-2020

Neuropæd. uddannelsesdag

05-05-2020

Procedurerelateret smerte

14-05-2020

Arbejde under Medicinrådet