Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Stense Farholt (2019) 

   overlæge, Ph.D., Center for sjældne Handicap, Rigshospitalet 

Ulla Christensen (2019)

    neonatalklinikken, AUH

Mette Cathrine Ørngreen (2017)

    reservelæge, Herlev hospital

Dorte Hansen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Mette Møller Handrup (2017)

  Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    

Formand
Allan Lund

overlæge
Bent Nørgaard Petersen professor, SSI
David Hougaard overlæge, SSI
Kristin Skogstrand sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov overlæge, Rigshospitalet  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

20-04-2020

Vaccinekonference

23-04-2020

Pediatric Palliative Care

24-04-2020

Neuropæd. uddannelsesdag

05-05-2020

Procedurerelateret smerte

14-05-2020

Arbejde under Medicinrådet