Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

2.-3.10.2015:
8th Danish Paediatric Infetious Diseases Symposium. Programabstract og tilmelding.
Comwell Hotel, Klarskovgaard

2.-3.10.2015:
Dansk Pædiatrisk Selskabs Temamøde om børneinkontinens.
Comwell Hotel, Middelfart.
Invitationprogram og tilmelding.  

D.2.10.2015 afholdes der samtidig kursus pædiatrisk nefrologi for sygeplejersker, se program her.

Nyheder

DPS søger to nye til delkursusledere til hoveduddannelseskursuserne for hhv. tværgående pædiatri og kardiologi. Læs mere i dette opslag.

Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag publiceret National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis).
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Ny National klinisk retningslinje for diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn, se mere her.

Til de videnskabelige selskaber og deres medlemmer.
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS) gør venligst opmærksom på muligheden for at bringe personer i forslag til Det Frie Forskningsråd.
Se mere her, her og her.

Orientering om DPS' fokus på den tværgående pædiatri. Læs her.

DBO 100 år!
I anledning af Danske Børnelægers Organisations 100 års fødselsdag afholdes et jubilæums-symposium på årets Børnedage, se mere her.

BØRNEDAGE 2015, foreløbigt program og tilmelding findes her
og bemærk at Yngre Pædiatere arrangere fælles bustur for YP'ere  (www.yp.dk)

 

Tidligere nyheder findes på denne side.