• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Ny rapport fra WHO om diagnose og behandling af overvægt i Europa: WHO Report on Childhood Obesity Management in Europe.
Læs den her

DPS fraråder forældre at få foretaget klip i tungebåndet med mindre der er tale om påviseligt stramt tungebånd hos et spædbarn med ammeproblemer.

Flot og vigtigt arbejde fra DPS's Udvalg for

Global Børnesundhed

Brev til Sundhedsudvalget om lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark

DPS retningslinje i mundtlig høring ved Børnedagene i maj 2019: Non-alkoholisk fedtleversygdom hos børn og unge (NAFLD) 

”Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children”'

 

Faglig gennemgang af HPV-vaccination til drenge 
05/02/19

Nanette Mol Debes er ny delkursusleder i neurologien. 

 Sundhedsstyrelsen offentliggør for første gang anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier.

 

Det tager i dag 3 års efteruddannelse at blive pædiatrisk fagområdeekspert på europæisk niveau.