Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

10. februar 2016, Nordsjællands Hospital, Hillerød, Børne- og ungeafdelingen. 
I-kusus i uddannelse, vækst og nefrologi
Tilmelding til

3. marts 2016
DPS' bestyrelse arrangerer temadag om etiske problemstillinger i pædiatrien.
Sæt kryds i kalenderen d. 3. marts 2016 - og del meget gerne den her medfølgende appetizer ud på jeres afdelinger.
Invitation og program.

15.-16. marts 2016
Årsmøde og 10 års jubilæum i Dansk BørneReumatologisk Selskab. Hindsgavl, Fyn
To spændende dage i Hindsgavl, med spændende fordrag og hands-on muskuloskeletal ultralydsundervisning
Invitationprogram for dag 1program for dag 2.

17.-19. marts 2016-.
N&G 2016 3rd International Conerence onn Nutrition and Growth, Vienna, Austria
www.nutrition-growth.kenes.com  
Abstract submission deadline: October 27, 2015

Nyheder

Invitation til Børnedage 2016
Dansk Pædiatrisk Selskab og Næstved børneafdeling kan med glæde invitere til Børnedage 2016. 
Det bliver afholdt på Hotel Comwell, Korsør d 28-31 maj 2016.
Foreløbigt program og hvordan man tilmeldler sig kan ses HER
Bemærk at der er rabat ved "early bird"-tilmelding


Opdateret socialpædiatriske diagnoser og procedurekoder

DPS' bestyrelse arrangerer temadag om etiske problemstillinger i pædiatrien.
Sæt kryds i kalenderen d. 3. marts 2016 - og del meget gerne den her medfølgende appetizer ud på jeres afdelinger.
Endelig invitation og program følger senere på året. Læs mere her.

Den aktuelle flygtningesituation har igennem en periode skabt meget debat, også i og omkring lægekredse.
DPS har her samlet i alt tre dokumenter, der giver et overblik over de love og regler, der gælder for læger i den aktuelle situation.
Lægeforeningens råd og vejledning.
Brev fra Sundhedsstyrelsen til regionerne.
Socialstyrelsens anbefalinger.

D. 26.2.2016 ændre Sundhedsstyrelsen medicintilskudsreglerne for visse svage smertestillende præparater. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her eller denne folder og oversigt over berørte præparater.

Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.