Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Hvor finder du landets

Børneafdelinger

Find en komplet oversigt over landets børneafdelinger og deres hjemmesider.

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) er den faglige sammenslutning af danske børnelæger.

Hjemmesiden er kommunikationsorgan for medlemmerne og bestyrelsen, og siden præsenterer DPS.

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i Danmark.


Meddelelser

24. oktober 2014, Dansk Epilepsi Selskab årsmåde, Glostrup Hospital

Invitation og program

30. oktober 2014, Videnskabeligt møde, Dansk Nefrologisk Selskab, Panum Instituttet, København. 
Invitation

Nyheder

Information om jerndråber, Medic

Fokus på børnelunger - brug for handling


Marie og August Krogh Prisen uddeles en gang årligt af Novo Nordisk Fonden på LVS’ årsmøde. Ansøgningsfrist d.31.10.14. Læs mere om prisen her.

Pro.medicin.dk Antibiotika App - Ny App kan hentes gratis i App Store.
Læs mere på pro.medicin.dk eller på Itunes

Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi som er en guide til henvisende læger.

Kommende målbeskrivelse, 2014