Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

30. maj 2017: Neuropædiatrisk uddannelsesdag. Herlev hospital
Uddannelsesdag for alle yngre læger med interesse for neuropædiatri. Program og invitation.

8.juni 2017: Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab, Gilhøj  Privathospital
Kursus i avanceret ultralyd af hofter. Invitation.

D.10.-13.6.2017: Børnedagene foregår i og omkring Billund og Hotel Legoland.
Arrangeres af Esbjerg børneafdeling.  Early bird tilmelding senest d.18. april 2017.
Programprisoversigt og tilmeldingsblanket.

10.-17.6.2017: ICCBH - Würzburg, Germany
8th. International Conference on Children's Bone Health. Læs mere her.

Nyheder

Børnedagene afholdes d. 10.-13.juni 2017, foregår i og omkring Billund og Hotel Legoland og arrangeres af Esbjerg børneafdeling. 
Early bird tilmelding senest d.18. april 2017.
Program, prisoversigt og tilmeldingsblanket.

Orientering om ændring af de vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler til behandling af ADHD.


Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.