Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

27.11.2015 kl. 13-17, Herlev hospital, Lille auditorium.
Møde om de nye guidelines for genoplivning af børn og nyfødte. Program for dagen findes her.


27.-28.11.2015: Bispebjerg hospital.
Medicines in children – what you need to know?
Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Frederiksberg Hospital indbyder til spændende to dages kursus om brugen af medicin og lægemidler i pædiatrien.
Dagene indeholder blandt andet emner som:
Pediatric pharmacology, Drug safety in children, Pediatric clinical trials, toksikologi og børn, magistrale lægemidler og off-label drugs og meget andet.
Se det fulde program og tilmelding her.

1.12.2015: H.C. Andersens Børnehospital, Odense
Stiftende general forsamling for Dansk Selskab for Pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring.
Mere information her.

Nyheder

DPS' bestyrelse arrangerer temadag om etiske problemstillinger i pædiatrien.
Sæt kryds i kalenderen d. 3. marts 2016 - og del meget gerne den her medfølgende appetizer ud på jeres afdelinger.
Endelig invitation og program følger senere på året. Læs mere her.

Den aktuelle flygtningesituation har igennem en periode skabt meget debat, også i og omkring lægekredse.
DPS har her samlet i alt tre dokumenter, der giver et overblik over de love og regler, der gælder for læger i den aktuelle situation.
Lægeforeningens råd og vejledning.
Brev fra Sundhedsstyrelsen til regionerne.
Socialstyrelsens anbefalinger.

D. 26.2.2016 ændre Sundhedsstyrelsen medicintilskudsreglerne for visse svage smertestillende præparater. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her eller denne folder og oversigt over berørte præparater.

Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.