Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) er den faglige sammenslutning af danske børnelæger.

Hjemmesiden er kommunikationsorgan for medlemmerne og bestyrelsen, og siden præsenterer DPS.

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i Danmark.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 


29. januar 2015, Kennedy Instituttet, Glostrup
The 15th Danisk Dysmorphology Meeting. 

6. marts 2015, Gentofte Hospital, Hellerup
Ungdomsmedicinsk udvalg, DPS inviterer til symposium med fokus på ungdomsmedicinske problemstillinger.
Læs mere

 

Nyheder

Du finder den nye udgave af Dagens Case her.

Nyt Debatforum i DPS.
Læs om det nye debatforum og få selv muligheden for at påvirke DPS direkte. 
Din mening betyder noget, nu har den fået et sted, hvor den kan komme til orde.

Statens Sterum Institut opfordrer til test for EVD68 og rhinovirus hos børn med svære luftvejssymptomer, særligt hvis der er neurologiske udfald. Læs mere her.

Information om jerndråberMedic

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi - til brug for henvisende læger.

Fokus på børnelunger - brug for handling.

Pro.medicin.dk Antibiotika App - ny App kan hentes gratis i App Store.
Læs mere på pro.medicin.dk eller på Itunes.

Kommende målbeskrivelse, 2014