Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) er den faglige sammenslutning af danske børnelæger.

Hjemmesiden er kommunikationsorgan for medlemmerne og bestyrelsen, og siden præsenterer DPS.

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i Danmark.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 
 
26. februar 2015, Domus Medica, København: DPS' bestyrelse inviterer til temadag om kvalitetsarbejde i landets børneafdelinger. Der er lagt op til en gensidigt inspirerende dag med nyt om kvalitetsarbejde på børneafdelingerne i hele landet.
Se program her

6. marts 2015, Gentofte Hospital, Hellerup: Ungdomsmedicinsk udvalg, DPS inviterer til symposium med fokus på ungdomsmedicinske problemstillinger.

Læs mere 

19. marts 2015, The Queen Silvia Children's hospital, Göteborg, Sverige: Nordisk møde om Hæmolytisk Uræmisk Syndrom forsaget af Shiga toxin-producerende Escherichia coli (STEC-HUS).
Program og tilmelding findes her.

16. april 2015, Hotel Scandic, København: Metabolisk symposium.
Program og tilmelding findes her.

Nyheder

BØRNEDAGE 2015, foreløbigt program og tilmelding findes her
og bemærk at Yngre Pædiatere arrangere fælles bustur for YP'ere  (www.yp.dk)

International Pediatric Association (IPA) og World Health Organization (WHO) opfordre til øget fokus på vaccination og på at læger anvender den faste kontakt med patienterne til at sikre at vaccinationer gennemføres. Særligt Mæslinger og Rubella er et fortsat problem, både i Danmark og på verdens plan. Se venligst dette brev samt poster

Sundhedsstyrelsen advarer mod anvendelse af Klorhedixin opløsninger til for tidligt fødte. Læs yderligere i dette nyhedsbrev

Dagens Case.
Her findes den nye udgave af Dagens Case.


Nyt Debatforum i DPS.
Læs om det nye debatforum og få selv muligheden for at påvirke DPS direkte. 
Din mening betyder noget, nu har den fået et sted, hvor den kan komme til orde.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi - til brug for henvisende læger.


Pro.medicin.dk Antibiotika App - ny App kan hentes gratis i App Store.
Læs mere på pro.medicin.dk.


Kommende målbeskrivelse, 2014