• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

”Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children”'

 

Det er en stor fornøjelse at kunne invitere jer til festforelæsning i anledning af, at Novo Nordisk Fonden har besluttet at tildele Novo Nordisk Prisen 2019 til Professor Hans Bisgaard ved Dansk BørneAstma Center.

 

Faglig gennemgang af HPV-vaccination til drenge 
05/02/19

Dansk Pædiatrisk Selskab/Yngre Pædiatere skal udpege 2 nye juniorinspektorer i region Nord - og du har nu chancen for at blive en del af korpset!

 

Nanette Mol Debes er ny delkursusleder i neurologien. 

Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi.

 Sundhedsstyrelsen offentliggør for første gang anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier.

 

 Hvem fortjener sit eget frimærke?

 

Opdateret relevant bog om medicinsk børnemishandling tilgængelig her!

Det tager i dag 3 års efteruddannelse at blive pædiatrisk fagområdeekspert på europæisk niveau.