Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

28. marts 2017: Vestergade 21, Køge
Kursus i uroflowmetri og andre undersøgelser ved LUTS. Invitation og program.

4. april 2017: Auditoriet, Holbæk sygehus
Foredrag ved professor Stephen Daniels:
"Childhood Lipid Disorders and their Effects into Adulthood"

27. april 2017: Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab, Gilhøj privathospital
Kursus i avanceret ultralyd af skulder. Invitation

7.-9. maj 2017: MUK2017 - Medicinsk uddannelseskonference. Horsens.
Invitation

Nyheder

Børnedagene afholdes d. 10.-13.juni 2017, foregår i og omkring Billund og Hotel Legoland og arrangeres af Esbjerg børneafdeling. 
Program, prisoversigt og tilmeldingsblanket.

Orientering om ændring af de vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler til behandling af ADHD.


Børnehjertefonden indkalder ansøgninger om 5 mio. kr. som startkapital til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.
Ansøgningsfrist d. 31.3.2017 kl. 14.00. For kriterier og yderligere information læs her.

Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.