Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Hvor finder du landets

Børneafdelinger

Find en komplet oversigt over landets børneafdelinger og deres hjemmesider.

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) er den faglige sammenslutning af danske børnelæger.

Hjemmesiden er kommunikationsorgan for medlemmerne og bestyrelsen, og siden præsenterer DPS.

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i Danmark.


Meddelelser


10.4.2014: Akut Pædiatrisk Seminar og Netværksmøde. H.C. Andersens Børnehospital, Odense.

25.-26.4.2014: DPS Temamøde om børneinkontinens. Hotel Ebeltoft Strand.
Se program og tilmelding.

11.-13.5.2014: Børnedagene, Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.
Program (opdateres løbende) og tilmeldingsblanket findes her på siden.
Abstrakts til DPS og Herlev Børneafdelings Årsmøde 2014 - afholdes d.12.5.14. på Comwell, Roskilde.

10.6.2014: Neuropædiatrisk Uddannelsesdag - for alle yngre læger med interesse i neuropædiatri.
Skejby Århus.

26.-29.9.2014: 13th International Congress on Paediatric Pulmonology, Belgium.

www.cipp-meeting.org/en/

 

Nyheder

Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi som er en guide til henvisende læger.

1813 bruger ikke lægers ressourcer korrekt.
 


Kommende målbeskrivelse, 2014