Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

24. april 2015, Akutpædiatrisk seminar, Hvidovre hospital.
Program og tilmelding her.

Nyheder

Revidering af U-kursus rækken.
U-kursusrækken skal tilføjes et kursus i tværgående pædiatri. Endvidere revideres/
opdateres hele U-kursus rækken. 
D. 9. april 2015  der arbejdsdag omkring revidering af U-kurser. Læs mere her.

Orientering om DPS' fkus på den tværgående pædiatri. Læs her.

BØRNEDAGE 2015, foreløbigt program og tilmelding findes her
og bemærk at Yngre Pædiatere arrangere fælles bustur for YP'ere  (www.yp.dk)

Sundhedsstyrelsen har revideret deres kostanbefalinger til børn og unge. Læs mere her.

International Pediatric Association (IPA) og World Health Organization (WHO) opfordre til øget fokus på vaccination og på at læger anvender den faste kontakt med patienterne til at sikre at vaccinationer gennemføres. Særligt Mæslinger og Rubella er et fortsat problem, både i Danmark og på verdens plan. Se venligst dette brev samt poster

Sundhedsstyrelsen advarer mod anvendelse af Klorhedixin opløsninger til for tidligt fødte. Læs yderligere i dette nyhedsbrev

Dagens Case.
Her findes den nye udgave af Dagens Case.


Nyt Debatforum i DPS.
Læs om det nye debatforum og få selv muligheden for at påvirke DPS direkte. 
Din mening betyder noget, nu har den fået et sted, hvor den kan komme til orde.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi - til brug for henvisende læger.


Pro.medicin.dk Antibiotika App - ny App kan hentes gratis i App Store.
Læs mere på pro.medicin.dk.


Kommende målbeskrivelse, 2014