Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

20.-21. januar 2017: Generalforsamling i Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og pulmonologi.
Hotel Koldingfjord. Agenda og program.

20.-29. januar 2017: 12th course in Paediatric Infectious diseases and Global Health,
Kandy og Anuradhapura, Sri Lanka.
Invitation og program.   

25. januar 2017: Rigshospitalet
Fyraftensmøde, Yngre Genetikere:
Syndromudredning og Fragilt-X. Program.

26. januar 2017: Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, Glostrup
The 17th Danish Dysmorphorlogy Meeting. Program

Nyheder

Orientering om ændring af de vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler til behandling af ADHD.

Esbjerg børneafdelingen er arrangører af Børnedagene d.10.-13. juni 2017, som vil foregå i og omkring Billund og Hotel Legoland. 
For yderligere information kan Christina Bjørn kontaktes på  

Børnehjertefonden indkalder ansøgninger om 5 mio. kr. som startkapital til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.
Ansøgningsfrist d. 31.3.2017 kl. 14.00. For kriterier og yderligere information læs her.

Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.